7 – Styrning av kollektivtrafik

Bättre samordning och fokus på användares behov är nyckelorden när Sara Davoudi berättar om sin licentiatuppsats som fokuserar på hur kollektivtrafikmyndigheterna kan utveckla en hållbar och attraktiv kollektivtrafik.

6 – Climate change and transport

Extreme weather events that threat the transport sector’s functionality and safety and solutions to manage the risks are focus in our podcast with Monika Rydstedt-Nyman. Monica recently defended her licentiate thesis Managing knowledge sharing of extreme weather induced impacts on land transport infrastructure: Case study of the Swedish Transport Administration.

5 – Samhällskunskapslärares ämnesförståelse

Hur förstår samhällskunskapslärare sitt ämne och hur påverkar det deras undervisning? Studier visar att lärarnas förståelse av ett ämne påverkar deras undervisning och Roger Olsson har tittat närmare på hur det ser ut för samhällskunskapslärare. I podden berättar han om sin forskning och arbetet med avhandlingen Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne: Prioriteringar och nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare.