48 – Human aspects of data privacy

Securing data privacy on the internet is a wicked problem. It is wicked in that technological, legal, and human aspects of privacy are entangled. In her licentiate thesis Ala Sarah Alaqra has focused on the human aspects of data privacy. By letting users test a privacy enhancing scheme – redactable signatures – designed by Ala and her colleagues, her research investigates user perceptions and opinions of data privacy in eHealth. In our conversation Ala let us know more of redactable signatures, and how it can help increase data privacy in eHealth and possibly in other sectors as well. Ala Sarah Alaqra’s licentiate thesis can be downloaded from DiVA: The Wicked Problem of Privacy : Design Challenge for Crypto-based Solutions

47 – Färre fallskador

Kan stötdämpande golv minska risken för fallskador bland äldre på vårdboenden? Detta är den fråga som Johanna Gustavsson undersöker i sin doktorsavhandling i risk- och miljöstudier. Fallskador är vanligt förekommande och har hittills varit svåra att förebygga. Genom att jämföra vårdboenden med och utan stötdämpande golv har Johanna Gustavsson kunnat påvisa att risken för fallskador bland äldre minskar med över 50% om stötdämpande golv används. I vårt samtal berättar Johanna mer om detta resultat och om de slutsatser hon drar av de forskningsintervjuer som hon – utöver mätningar av fallrisker – gjort med såväl personal som äldre på vårdboenden. Du kan även läsa Johannas doktorsavhandling i DiVA: Effekter av stötdämpande golv som fallskadepreventiv åtgärd för äldre på särskilt boende.