46 – Sjukskrivnas arbetsbörda

Den svenska sjukförsäkringen bär på en paradox: Den som behöver få ersättning från försäkringen behöver lägga ner arbete på att visa sig oförmögen till arbete. Det är den här motsägelsefulla situationen som Johan Kaluza belyser i sin doktorsavhandling i företagsekonomi: Sjukskrivnas arbetsbörda. Arbetande medborgare möter en kundorienterad byråkrati. Genom samtal med medborgare, handläggare, läkare och arbetsgivare, och genom att undersöka ärenden från Försäkringskassan, visar Johan hur processen kring sjukförsäkringsärenden går till. I vårt samtal berättar Johan mer om sin studie, och vi får konkreta exempel på det stora arbete som krävs för att bli sjukskriven. Du kan även läsa Johans avhandling i DiVA: Sjukskrivnas arbetsbörda. Arbetande medborgare möter en kundorienterad byråkrati

45 – Personlig energirådgivning

Goda råd är inte dyra! Detta utropar Are Kjeangs licentiatuppsats i miljö- och energisystem. Låter det för bra för att vara sant? Nej, inte när det gäller personlig energirådgivning. I Sverige har den kommunala energirådgivningen under närmare 40 år fungerat som stöd för människor, småföretag och organisationer som vill effektivisera och miljöanpassa energianvändningen. Den personliga rådgivningen utmanas dock i ett alltmer digitaliserat samhälle. Genom intervjuer med energirådgivare, villaägare och experter visar Are i sin uppsats att rådgivning genom personliga möten är såväl efterfrågad som framgångsrik när till exempel värmesystem ska bytas, eller ombyggnationer göras. I vårt samtal berättar Are mer om sin studie och varför forskning kring vår användning av energi är spännande. Rådgivningen kan utvecklas och bättre nå fram. Därmed kan fler, inte minst villahushållen, minska sin energianvändning, spara pengar och miljö. Du kan även läsa Ares licentiatuppsats i DiVA: Goda råd är inte dyra! Om personlig energirådgivning i ett alltmer digitaliserat samhälle