26 – The crossroads of mediatization, activism and surveillance

We rely more and more on networked media technologies and online communication channels but are we aware that the digital traces we leave behind turn into data pieces about us – that others can use?

Ilkin Mehrabov has focused on this this type of surveillance in his thesis “All Watched Over by Machines of Loving Grace”. In this podcast he tells us about his interest to learn more about the intersection of the processes of increased global surveillance with the practices of transnational activism – and the role of the mediatization metaprocess within both.

Follow us on our journey in which Ilkin explains how he tried to entangle the complex relationships built by public state agencies with a number of local and global private information, entertainment and telecommunications companies in different countries.

We will also learn more about how various social movements and individual activists in Azerbaijan and Turkey are affected by this merger of public political and private economic surveillance practices.

25 – Vältränad butikspersonal och förbud får oss att handla mer

Vad påverkar oss när vi får chansen att shoppas loss? Tobias Otterbring har i sin avhandling A Shaken Self on Shopping – Consumer Threats and Compensatory Consumption undersökt hur olika hot som konsumenter kan möta påverkar deras köp- och valbeteenden. Han pratar med oss om skryt- och kompensationskonsumption och berättar varför ett förbud att röra saker i en butik inte alls behöver leda till att vi avstår från att köpa något utan kan utlösa den motsatta rektionen. Podden kan vara lika intressant för konsumenter med avsikten att göra välgrundade val och stå emot olika påverkansförsök som för marknadsförare, reklammakare och butiksägare i deras strävan efter att påverka konsumenter.