77 – Fridfulla platser i post-apokalyptisk fiktion

Post-apokalyptisk fiktion utspelar sig i rämnade och raserade världar. Katastrofen kan ha kommit i form av klimatförändringar, kärnvapenkrig eller viruspandemier, och inom genren är det vanligt att det i dessa karga och förstörda landskap uppenbarar sig fridfulla platser som karaktärerna kan ta sin tillflykt till.

Det är just dessa fridfulla platser som står i centrum för Andreas Nyströms forskningsintresse. I sin doktorsavhandling i engelska utforskar han vilka funktioner platserna har i den post-apokalyptiska litteratur, film och tv-spel som han undersökt. I vårt samtal berättar Andreas om de tre övergripande funktioner han funnit att platserna har och illustrerar dem inlevelsefullt med exempel från fiktionens värld.

Andreas Nyströms doktorsavhandling kan laddas ner från DiVA: Places of Rest in Worlds of Ruin: Havens in Post-Apocalyptic Fiction

31 – Environmentalism in fiction writing

The topic of this episode is environmental apocalypses in fiction writing. We discuss this with Marinette Grimbeek, who in her doctoral thesis investigates the environmentalism of Margaret Atwood’s MaddAddam Trilogy. In fact, her research leads her out of the novels, as she finds that the MaddAddam Trilogy forms part of Atwood’s real-world environmental activism. In our conversation, Marinette describes how Atwood plays with the boundaries between fact and fiction, commercialism and activism, to promote an ecological understanding of the world. To read Marinette Grimbeek’s doctoral thesis follow this link: Margaret Atwood’s Environmentalism : Apocalypse and Satire in the MaddAddam Trilogy