39- I valet och kvalet – hur väljer man idéer som kan leda till innovation?

Har du någonsin varit i en situation där du hade alltför många valmöjligheter och inte riktig visste hur du skulle göra? Lyssna på magkänslan eller hellre på hjärnan? Johan Netz har tittat på dessa frågor ur ett företagsperspektiv och publicerat sina resultat i avhandlingen ” First things first – think before you decide: The how, what and who of idea screening”. I vår podcast berättar Johan om företagens utmaningar att välja ut rätt idéer att gå vidare med för att skapa nya produkter eller tjänster, nya arbetssätt, eller annat som inverkar på den dagliga verksamheten. Ibland kan det handla om 1000-tals idéer som behöver sållas utan att det tar för lång tid. I sin forskning har Johan bland annat studerat hur intuitiva bedömningar (magkänsla) kan kopplas mot, och även till stor del förklaras av, rationella kriterieutvärderingar. Lyssna på podcasten för att höra mer om detta och får reda på vilken roll intuition och rationalitet spelar i beslutsprocessen.

38 – Evolution of markets from a service ecosystems perspective

How do markets evolve? And how can this evolutionary process be understood from a service ecosystems perspective? These are the main questions guiding Kaisa Koskela Huotari’s doctoral research in Business Administration. In our conversation Kaisa explains that markets are made up of rules and norms guiding people when exchanging innovative knowledge and skills. Markets can be disrupted, as new ideas can work as ‘game-changers’. Likewise new ideas – innovations – can after a while themselves become mainstream and turned into well-established norms. Based on her research Kaisa presents a four-phase model on market evolution, helping us understand this process of market continuity and change.

33 – Klassrumsbaserad bedömning

I det här avsnittet berättar Anna Öhman, doktor i pedagogiskt arbete, om hur återkoppling sker mellan lärare och elever i frisörutbildningen. Med hjälp av bland annat videoanalyser synliggör avhandlingen hur både kroppar, språk och material får betydelse för återkopplingen. Den klassrumsbaserade bedömningen är beroende av ett fungerande samspel mellan elever och lärare, berättar Anna Öhman i vårt samtal. För att läsa avhandlingen i sin helhet, följ följande länk: Återkoppling i interaktion: En studie av klassrumsbaserad bedömning i frisörutbildningen

32 – Personal data privacy

In our digitalised world more and more of our personal information is registered in network computers and servers. Stakeholders handling personal information thus need to make sure their systems are secure and maintain the integrity of individuals. Automated privacy audits is one approach to ensure that stakeholders do in fact maintain the privacy of personal data. But as Jenni Reuben shows in her research, these audits can themselves subject to privacy risks. In our conversation Jenni, Ph.D. student in computer science, tells more about these risks and of the model she proposes to prevent illegitimate access to personal data. To read Jenni Reuben’s dissertation please follow this link: Privacy-aware Use of Accountability Evidence