33 – Klassrumsbaserad bedömning

I det här avsnittet berättar Anna Öhman, doktor i pedagogiskt arbete, om hur återkoppling sker mellan lärare och elever i frisörutbildningen. Med hjälp av bland annat videoanalyser synliggör avhandlingen hur både kroppar, språk och material får betydelse för återkopplingen. Den klassrumsbaserade bedömningen är beroende av ett fungerande samspel mellan elever och lärare, berättar Anna Öhman i vårt samtal. För att läsa avhandlingen i sin helhet, följ följande länk: Återkoppling i interaktion: En studie av klassrumsbaserad bedömning i frisörutbildningen