68- The human side of idea screening

For businesses to stay competitive and survive, it is vital for them to take good care of ideas aiming at evolving the enterprise. However, assessing and evaluating new ideas, idea screening, can take time and resources, it often acts as a bottle neck during the innovation process. Thus far, research on idea screening, has focused more on the technical and procedural aspects, leaving the human side of the process aside. For this reason, in his research Alexandre Sukhov, Ph.D. in Business Administration, has taken the perspective of the individuals involved as evaluators of ideas. By investigating more than 1,300 idea screening cases performed by 245 people, he has come to the conclusion that there is more to the process than mere screening. In fact, evaluators are co-constructing the very ideas they are set to screen. In our interview, Alexandre explains what this means for our understanding of the innovation process, and how his results can help businesses improve their innovation processes .

Alexandre Sukhov’s doctoral thesis can be downloaded from DiVA: The Human Side of Idea Screening

28 – Simulering av ambulanssjukvård

“Ett, ett, två, lätt att slå” är en ramsa som många fått lära sig. Vid livshotande situationer kan det vara avgörande att slå numret, men det är när ambulansen anlänt som vårdarbetet börjar. För ambulansens vårdpersonal är det ofta ett komplext arbete. Vårdaren ska kunna bemöta patient och närstående, bedöma skada och sjukdom, och avgöra vilka vårdåtgärder som ska prioriteras. För detta krävs god kompetens och mycket träning. I vårt samtal berättar Anna Abelsson, doktor i omvårdnad, om de goda resultaten av att använda simulerade akutvårdssituationer för att utveckla personalens kunskaper och färdigheter. Efter att ha lyssnat på podden kan du i Annas avhandling Simulering som lärande inom prehospital akutsjukvård lära dig mer om hur ambulanssjukvården kan utvecklas.

22 – Religiös positionering i religionskunskapsklassrummet

Hur kan lärare möta elever med religiös positionering i religionskunskapsklassrummet? Hur kan undervisningen utformas för att ge religiösa traditioner en framställning som elever med religiös positionering kan acceptera, relatera till och kanske också lära sig av?

I detta avsnitt av forskningpodden berättar Carina Holmqvist Lidh om sin forskning som handlar om hur elever som positionerar sig inom muslimsk, kristen, buddhistisk och judisk tradition talar om skolans religionskunskapsundervisning. Om du vill veta mer efter att du har lyssnat på podden finns avhandlingen fritt tillgänglig via följande länk: Representera och bli representerad: Elever med religiös positionering talar om skolans religionskunskapsundervisning

11 – Synen på arbetslöshet

Vad finns det för olika synsätt på arbetslöshet, och hur påverkar dessa arbetslösa människor i Sverige idag? Detta undersöker arbetsvetaren Jennifer Hobbins i sin doktorsavhandling Samhälle, individ och ansvar. En studie om synen på arbetslöshet. I vårt samtal berättar hon om sina analyser av rättslig reglering och civilsamhälleliga organisationers verksamheter, samt om sina möten med arbetslösa människor.

10 – Digitaliseringsprocesser inom offentlig förvaltning

Hur motiverar aktörer inom norska regeringen digitaliseringsprocesser? Hur kan dessa argument förstås i relation till idéer om modernisering och pågående reformer inom förvaltningen i allmänhet?

Jens Petter Madsbu berättar om sina studier kring den offentliga digitala tjänsten Minside, offentliga handlingar som rör digitaliseringsprosessers roll och betydelsen av modernisering inom den offentliga förvaltningen i Norge.

9 – Undervisning i naturvetenskap

Inquiry- and context-based science education (IC-BaSE) är en modell för undervisning i naturvetenskapliga ämnen. Vi samtalar med Susanne Walan, som i sin doktorsavhandling undersöker lärares förståelse och användning av modellen. Hon visar att grundskoleelevers erfarenheter av IC-BaSE kan tas tillvara för att utveckla lärares undervisning i naturvetenskap.

8 – Evidensbaserad bedömning av skadeinterventioner

Hur mäter man orsak och verkan i samband med personskador och hur påverkas det av samhällsinterventioner som policyn och lagar? Skadeforskaren Carl Bonander har studerat frågan i sin avhandling Assessing the effects of societal injury control interventions och ger sin syn på hur man skulle kunna förbättra dagens analyser av skadedata för att få mer evidensbaserade beslutsunderlag.

7 – Styrning av kollektivtrafik

Bättre samordning och fokus på användares behov är nyckelorden när Sara Davoudi berättar om sin licentiatuppsats som fokuserar på hur kollektivtrafikmyndigheterna kan utveckla en hållbar och attraktiv kollektivtrafik.

6 – Climate change and transport

Extreme weather events that threat the transport sector’s functionality and safety and solutions to manage the risks are focus in our podcast with Monika Rydstedt-Nyman. Monica recently defended her licentiate thesis Managing knowledge sharing of extreme weather induced impacts on land transport infrastructure: Case study of the Swedish Transport Administration.

5 – Samhällskunskapslärares ämnesförståelse

Hur förstår samhällskunskapslärare sitt ämne och hur påverkar det deras undervisning? Studier visar att lärarnas förståelse av ett ämne påverkar deras undervisning och Roger Olsson har tittat närmare på hur det ser ut för samhällskunskapslärare. I podden berättar han om sin forskning och arbetet med avhandlingen Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne: Prioriteringar och nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare.