17 – Framtidens kraftvärmeindustri, mer än kraft och värme

Kan man utnyttja de svenska kraftvärmeverken för produktion av annat än el och värme? Svaret är ja. Många av de fliseldade pannor som förser fjärrvärmenät och industrier med värme, skulle också kunna producera förnybara drivmedel eller kemikalier i tillägg till den el och värme som produceras i dagsläget. Hur det skulle kunna gå till har Christer Gustavsson undersökt i sin doktorsavhandling ”Added value from biomass by broader utilization of fuels and CHP plants”. I vårt samtal berättar Christer om sina resultat och hur det är att vara industridoktorand.

16 – Debloating Internet Access Networks

Ever got delayed on your way to surf the web? Then this podcast might be something for you. Toke Høiland-Jørgensen talks about his thesis “On the Bleeding Edge: Debloating Internet Access Networks” in which he studied why and how internet access delays occur. This is increasingly important in times when more and more devices are connected to the internet and applications become more interactive. We need our network to respond reliably and without unnecessary delay. Tokes work focuses on one of those delays. They are called bufferbloats and are a result of excess queueing delay in network routers that occur along the path. Learn more about what it is, why it is a problem and what can be done to make it better.