8 – Evidensbaserad bedömning av skadeinterventioner

Hur mäter man orsak och verkan i samband med personskador och hur påverkas det av samhällsinterventioner som policyn och lagar? Skadeforskaren Carl Bonander har studerat frågan i sin avhandling Assessing the effects of societal injury control interventions och ger sin syn på hur man skulle kunna förbättra dagens analyser av skadedata för att få mer evidensbaserade beslutsunderlag.