5 – Samhällskunskapslärares ämnesförståelse

Hur förstår samhällskunskapslärare sitt ämne och hur påverkar det deras undervisning? Studier visar att lärarnas förståelse av ett ämne påverkar deras undervisning och Roger Olsson har tittat närmare på hur det ser ut för samhällskunskapslärare. I podden berättar han om sin forskning och arbetet med avhandlingen Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne: Prioriteringar och nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare.