28 – Simulering av ambulanssjukvård

“Ett, ett, två, lätt att slå” är en ramsa som många fått lära sig. Vid livshotande situationer kan det vara avgörande att slå numret, men det är när ambulansen anlänt som vårdarbetet börjar. För ambulansens vårdpersonal är det ofta ett komplext arbete. Vårdaren ska kunna bemöta patient och närstående, bedöma skada och sjukdom, och avgöra vilka vårdåtgärder som ska prioriteras. För detta krävs god kompetens och mycket träning. I vårt samtal berättar Anna Abelsson, doktor i omvårdnad, om de goda resultaten av att använda simulerade akutvårdssituationer för att utveckla personalens kunskaper och färdigheter. Efter att ha lyssnat på podden kan du i Annas avhandling Simulering som lärande inom prehospital akutsjukvård lära dig mer om hur ambulanssjukvården kan utvecklas.