95 – De motsträviga kommunerna

I det här avsnittet av Forskningspodden pratar vi med Freddy Kjellström om hans avhandling som handlar om mellankommunal samverkan. Denna samverkan har sitt avstamp i det tidiga 2000-talet då både staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uttryckte en förväntan om ökat samarbete mellan kommuner i olika samhällsfrågor. Det antogs leda till ökad kvalitet inom den kommunala verksamheten om kommuner kunde komma överens om till exempel upphandlingar på regional nivå.

Kommunerna förväntades att frivilligt bilda regionala samverkansorgan (RSO). I de allra flesta län gick det bra, men i några fall visade det sig att enstaka kommuner i olika län var motsträviga till att delta i ett RSO. För att försöka förstå varför dessa enstaka kommuner var motsträviga till samverkan har Freddy undersökt varför och, i de fall de ändrat sig, vad som ledde till denna förändring.

Freddy Kjellströms doktorsavhandling kan laddas ner från DiVA: De motsträviga kommunerna: en studie av mellankommunal samverkan på regional nivå

18 – Regionen och EU?

Hur styrs egentligen den Europeiska unionen och vilken roll har regioner och kommuner i EU:s beslutsprocesser?  Magnus Lindh har i sin avhandling ”Regionen och EU?” tittat närmare på vilka uppfattningar och attityder regionala aktörer Västsverige har till regionalt handlande i EU-relaterade frågor. Han berättar i podden om diskussionerna kring nedläggningen av West Sweden som var ett regionalt representationskontor i Bryssel som uppfattats som framgångsrikt. Det överraskande beslutet att lägga ned kontoret utgör avhandlingens studieobjekt. Magnus berättar i podden hur bland annat kunskap och erfarenhet om EU-arbete påverkar regionernas aktivitet i EU frågor.

Följ med i hans berättelse och ta reda på om och varför regioner blivit mer politiskt aktiva inom EU under senare år. Här kan du läsa hela avhandlingen som fulltext.