18 – Regionen och EU?

Hur styrs egentligen den Europeiska unionen och vilken roll har regioner och kommuner i EU:s beslutsprocesser?  Magnus Lindh har i sin avhandling ”Regionen och EU?” tittat närmare på vilka uppfattningar och attityder regionala aktörer Västsverige har till regionalt handlande i EU-relaterade frågor. Han berättar i podden om diskussionerna kring nedläggningen av West Sweden som var ett regionalt representationskontor i Bryssel som uppfattats som framgångsrikt. Det överraskande beslutet att lägga ned kontoret utgör avhandlingens studieobjekt. Magnus berättar i podden hur bland annat kunskap och erfarenhet om EU-arbete påverkar regionernas aktivitet i EU frågor.

Följ med i hans berättelse och ta reda på om och varför regioner blivit mer politiskt aktiva inom EU under senare år. Här kan du läsa hela avhandlingen som fulltext.