95 – De motsträviga kommunerna

I det här avsnittet av Forskningspodden pratar vi med Freddy Kjellström om hans avhandling som handlar om mellankommunal samverkan. Denna samverkan har sitt avstamp i det tidiga 2000-talet då både staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uttryckte en förväntan om ökat samarbete mellan kommuner i olika samhällsfrågor. Det antogs leda till ökad kvalitet inom den kommunala verksamheten om kommuner kunde komma överens om till exempel upphandlingar på regional nivå.

Kommunerna förväntades att frivilligt bilda regionala samverkansorgan (RSO). I de allra flesta län gick det bra, men i några fall visade det sig att enstaka kommuner i olika län var motsträviga till att delta i ett RSO. För att försöka förstå varför dessa enstaka kommuner var motsträviga till samverkan har Freddy undersökt varför och, i de fall de ändrat sig, vad som ledde till denna förändring.

Freddy Kjellströms doktorsavhandling kan laddas ner från DiVA: De motsträviga kommunerna: en studie av mellankommunal samverkan på regional nivå

15-Kommunal redovisning

Sveriges kommuner och landsting har sedan länge varit skyldiga att redovisa utfallet av sin verksamhet. Det är dock först under de senaste två decennierna som regleringen av redovisningen har utvecklats. Per-Ola Wiklander undersöker i sin doktorsavhandling Kommunal redovisning – en rättsvetenskaplig studie den rättsliga komplexiteten i den förändringsprocess som kommunal redovisning genomgår just nu. I vårt samtal berättar Per-Ola om sin pionjärinsats inom det här forskningsområdet, och om hur det känns att vara den första som disputerar i rättsvetenskap vid Karlstads universitet.