15-Kommunal redovisning

Sveriges kommuner och landsting har sedan länge varit skyldiga att redovisa utfallet av sin verksamhet. Det är dock först under de senaste två decennierna som regleringen av redovisningen har utvecklats. Per-Ola Wiklander undersöker i sin doktorsavhandling Kommunal redovisning – en rättsvetenskaplig studie den rättsliga komplexiteten i den förändringsprocess som kommunal redovisning genomgår just nu. I vårt samtal berättar Per-Ola om sin pionjärinsats inom det här forskningsområdet, och om hur det känns att vara den första som disputerar i rättsvetenskap vid Karlstads universitet.