46 – Sjukskrivnas arbetsbörda

Den svenska sjukförsäkringen bär på en paradox: Den som behöver få ersättning från försäkringen behöver lägga ner arbete på att visa sig oförmögen till arbete. Det är den här motsägelsefulla situationen som Johan Kaluza belyser i sin doktorsavhandling i företagsekonomi: Sjukskrivnas arbetsbörda. Arbetande medborgare möter en kundorienterad byråkrati. Genom samtal med medborgare, handläggare, läkare och arbetsgivare, och genom att undersöka ärenden från Försäkringskassan, visar Johan hur processen kring sjukförsäkringsärenden går till. I vårt samtal berättar Johan mer om sin studie, och vi får konkreta exempel på det stora arbete som krävs för att bli sjukskriven. Du kan även läsa Johans avhandling i DiVA: Sjukskrivnas arbetsbörda. Arbetande medborgare möter en kundorienterad byråkrati

12 – Förbättrad datakommunikation

Idag är en hel del av den trafik som skickas över datanäten så kallad realtidstrafik, exempelvis trafik då man samtidigt som evenemanget pågår, distribuerar en konsert eller ett idrottsevenemang över datanätet. För att möta de tidskrav som realtidsöverföring innebär, behöver fördröjningen/latensen för överföringen över datanäten minimeras. Ett sätt för att uppnå detta kan vara att utnyttja flera olika nätverk för att skicka data mellan sändare och mottagare. I vårt samtal berättar datavetaren Johan Eklund om hur detta skulle kunna ske utifrån de resultat han visat i sin doktorsavhandling Latency Reduction for Soft Real-Time Traffic using SCTP Multihoming.