25 – Vältränad butikspersonal och förbud får oss att handla mer

Vad påverkar oss när vi får chansen att shoppas loss? Tobias Otterbring har i sin avhandling A Shaken Self on Shopping – Consumer Threats and Compensatory Consumption undersökt hur olika hot som konsumenter kan möta påverkar deras köp- och valbeteenden. Han pratar med oss om skryt- och kompensationskonsumption och berättar varför ett förbud att röra saker i en butik inte alls behöver leda till att vi avstår från att köpa något utan kan utlösa den motsatta rektionen. Podden kan vara lika intressant för konsumenter med avsikten att göra välgrundade val och stå emot olika påverkansförsök som för marknadsförare, reklammakare och butiksägare i deras strävan efter att påverka konsumenter.

21 – Att förändra butikens servicelandskap

Du går in i en butik och ibland känns det bra, ibland gör det inte det men vad är det egentligen som styr? Pernille K. Andersson berättar i podden om sin forskning kring vilken påverkan musik samt självutlämnande information och ögonkontakt från personalen kan ha på dina butikupplevelser och beteenden. Kolla om du känner igen dig. Om du vill veta mer kan du läsa hela avhandlingen via följande länk: Changing the servicescape: The influence of music, self-disclosure and eye gaze on service encounter experience and approach-avoidance behavior.