25 – Vältränad butikspersonal och förbud får oss att handla mer

Vad påverkar oss när vi får chansen att shoppas loss? Tobias Otterbring har i sin avhandling A Shaken Self on Shopping – Consumer Threats and Compensatory Consumption undersökt hur olika hot som konsumenter kan möta påverkar deras köp- och valbeteenden. Han pratar med oss om skryt- och kompensationskonsumption och berättar varför ett förbud att röra saker i en butik inte alls behöver leda till att vi avstår från att köpa något utan kan utlösa den motsatta rektionen. Podden kan vara lika intressant för konsumenter med avsikten att göra välgrundade val och stå emot olika påverkansförsök som för marknadsförare, reklammakare och butiksägare i deras strävan efter att påverka konsumenter.