21 – Att förändra butikens servicelandskap

Du går in i en butik och ibland känns det bra, ibland gör det inte det men vad är det egentligen som styr? Pernille K. Andersson berättar i podden om sin forskning kring vilken påverkan musik samt självutlämnande information och ögonkontakt från personalen kan ha på dina butikupplevelser och beteenden. Kolla om du känner igen dig. Om du vill veta mer kan du läsa hela avhandlingen via följande länk: Changing the servicescape: The influence of music, self-disclosure and eye gaze on service encounter experience and approach-avoidance behavior.