74 – Agil systemutveckling i tre organisationer

De grundläggande principerna för agil systemutveckling formulerades år 2001 och har sedan dess rönt mycket uppmärksamhet och fått stor spridning i organisationer över hela världen. Den agila metodiken är utarbetad för att få små arbetslag att fungera självständigt, flexibelt, effektivt och resultatinriktat. Frågan, som Tomas Gustavsson ställer i sin doktorsavhandling i informatik, är vad som händer när man skalar upp metodiken för att skapa samarbeten mellan arbetslag. Genom deltagande observationer utförda i tre organisationer, en bank, en myndighet och ett lastbilsindustriföretag, visar hans forskning på de utmaningar som finns när metoderna skalas upp. Men i vårt samtal berättar Tomas att de organisationer som förhåller sig till agil metodik som en uppsättning verktyg, snarare än som en rigid regelsamling, kan utveckla bättre processer, produkter och tjänster.

Tomas Gustavssons doktorsavhandling kan laddas ner från DiVA: Inter-team Coordination in Large-Scale Agile Software Development Projects

49 – Gamification in digital journalism

Whether you are aware of it or not, you have probably been subjected to gamification. Gamification refers to the practice of businesses using game-elements in non-game contexts. Raul Ferrer Conill has investigated the role of gamification in digital journalism. Today, many digital newspapers use bonuses, badges or other rewards to make users consume more articles, and to make journalists more productive. In our conversation, Raul describes why newspapers use this approach, and how it affects the commercial and professional aspects of journalism. Raul Ferrer Conill’s doctoral thesis can be downloaded from DiVA: Gamifying the news : Exploring the introduction of game elements into digital journalism