103 – Agil mjukvaruutveckling

Idag sker mjukvaruutveckling i snabba och dynamiska processer, vilket innebär att de arbetsmetoder som används behöver främja förändring och flexibilitet, de behöver vara agila. Agila arbetsmetoder har uppstått inom den snabbt föränderliga IT-sektorn, men återfinns idag inom många olika branscher.

Forskning visar att det för organisationer och arbetslag kan vara utmanande att arbeta agilt. Affärsmässiga krav på förutsägbarhet och detaljstyrning kan krocka med det agila arbetssättets betoning på föränderlighet, självstyrande team och små delleveranser för att få återkoppling. Det är just de spänningar och motsättningar som kan uppstå i agil mjukvaruutveckling (ASD) som Carin Lindskog undersöker i sin doktorsavhandling i informatik. I vårt samtal berättar Carin mer om varför sådana spänningar uppstår, och vad organisationer och arbetslag kan göra för att hantera dem på ett konstruktivt sätt.

Carin Lindskogs doktorsavhandling kan laddas ner från DiVA: Tensions experienced and balancing strategies used in Agile Software Development environments

74 – Agil systemutveckling i tre organisationer

De grundläggande principerna för agil systemutveckling formulerades år 2001 och har sedan dess rönt mycket uppmärksamhet och fått stor spridning i organisationer över hela världen. Den agila metodiken är utarbetad för att få små arbetslag att fungera självständigt, flexibelt, effektivt och resultatinriktat. Frågan, som Tomas Gustavsson ställer i sin doktorsavhandling i informatik, är vad som händer när man skalar upp metodiken för att skapa samarbeten mellan arbetslag. Genom deltagande observationer utförda i tre organisationer, en bank, en myndighet och ett lastbilsindustriföretag, visar hans forskning på de utmaningar som finns när metoderna skalas upp. Men i vårt samtal berättar Tomas att de organisationer som förhåller sig till agil metodik som en uppsättning verktyg, snarare än som en rigid regelsamling, kan utveckla bättre processer, produkter och tjänster.

Tomas Gustavssons doktorsavhandling kan laddas ner från DiVA: Inter-team Coordination in Large-Scale Agile Software Development Projects