8 – Evidensbaserad bedömning av skadeinterventioner

Hur mäter man orsak och verkan i samband med personskador och hur påverkas det av samhällsinterventioner som policyn och lagar? Skadeforskaren Carl Bonander har studerat frågan i sin avhandling Assessing the effects of societal injury control interventions och ger sin syn på hur man skulle kunna förbättra dagens analyser av skadedata för att få mer evidensbaserade beslutsunderlag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.