7 – Styrning av kollektivtrafik

Bättre samordning och fokus på användares behov är nyckelorden när Sara Davoudi berättar om sin licentiatuppsats som fokuserar på hur kollektivtrafikmyndigheterna kan utveckla en hållbar och attraktiv kollektivtrafik.

Leave a Reply

Your email address will not be published.